آدرس : قم / میدان امام – بلوار کارگر – بعد از زیرگذر – ساختمان شهید باکری
تلفن : 38840555 – 38840554 – 38840553 – 38840886  – 38840885 – 38840401
داخلی : 152 و 107

رایانامه : QomShoraaΦGmail.com
رئیس اداره روابط عمومی : سعید آقایی
کارشناس اداره روابط عمومی: محمد آقازیارتی