آدرس : قم / میدان امام – بلوار کارگر – بعد از زیرگذر – ساختمان شهید باکری
تلفن : ۳۸۸۴۰۴۰۱ – ۳۸۸۴۰۴۰۰ – ۳۸۸۴۰۸۸۵ – ۳۸۸۴۰۸۸۶
داخلی : ۱۵۲ و ۱۵۳
رایانامه : QomShoraaΦGmail.com
مدیریت روابط عمومی : سعید اویسی
تولید محتوای سایت: سعید آقایی