ساختمان جدید شورای اسلامی شهر به نام شهید زین الدین مزین شد
ساختمان جدید شورای اسلامی شهر به نام شهید زین الدین مزین شد
اعضای شورای اسلامی شهر قم در یکصدو دهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم که در ساختمان جدید شورا برگزار گردید، نام شهید زین الدین را برای نام‌گذاری ساختمان جدید شورای شهر برگزیدند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم، در یکصدو دهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم که نخستین جلسه برگزار شده در ساختمان جدید شورا بود، اعضای شورای اسلامی شهر قم به نام شهید زین الدین برای ساختمان شورا رای دادند.
محسن محرری، رئیس شورای اسلامی شهر قم در این باره با اشاره به اهمیت نام‌گذاری ساختمان جدید شورای اسلامی شهر قم گفت: چند پیشنهاد برای نام‌گذاری ساختمان شورای اسلامی شهر و سالن جلسات رسمی مطرح شد که در هیئت رئیسه به آن‌ها پرداخته شده است.
مصطفی ملایی، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قم نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت نام‌گذاری ساختمان جدید شورا گفت: نام‌گذاری موضوعی بسیار مهم و هویتی است.
وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی هم در بسیاری از موارد برای ساختمان‌های خود نام‌گذاری می‌کند افزود: باید نام یکی از شهدای شاخص را برای ساختمان شورای اسلامی شهر قم انتخاب کرد.
محمود مسگری، دیگر عضو شورای اسلامی شهر قم نیز با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی شهید مولوی به عنوان یکی از شهدای شاخص شهرداری قم گفت: پیشنهاد این است که ساختمان شورا به نام شهید زین الدین و سالن برگزاری جلسات علنی شورا به نام شهید مولوی نام‌گذاری شود.
در نهایت با اعلام نظر اعضای شورای اسلامی شهر قم دو نام شهید زین الدین برای ساختمان شورای اسلامی شهر و شهید مولوی برای سالن برگزاری جلسات علنی مصوب شد.