معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره پنجم؛ حسن بختیاری
معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره پنجم؛ حسن بختیاری
.

نام: حسن
نام خانوادگی: بختیاری
سمت: نایب رئیس شورای اسلامی شهر مقدس قم

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – دانشجوی دکتری محیط زیست
پست الکترونیکی: hbakhtiari@qom.ir
وب سایت : www.hbakhtiari.ir

مقالات:

The investigation and designing of an onsite grey water treatment systems at Hazrat-e-Masoumeh University, Qom, IRAN. Narges Shamabadi, Hasan Bakhtiari, Nafise Kochakian, Mahmood Farahani. Energy Procedia 74, 1337 – ۱۳۴۶٫

fluoride concentration in drinking water supplies in qom, iran, and dmft index of 12-year-old students. Mohammad Khazaei, Amir H. Mahvi, Hassan Bakhtiari, Ahmad Reza Yari, XXXth Conference of the International Society for Fluoride Research, Poland, 2012.

بررسی روشهای بهینه مبارزه با سوسریهای شبکه های جمع آوری فاضلاب، محمد فهیمی نیا، عظیم پاکسا، احمد زارعی، محمود شمس، مهدی فضل زاده دویل، حسن بختیاری، مهدی نوروزی، فصلنامه علمی پژوهشی سلامت و محیط زیست، جلد ۳ شماره ۱ صفحات ۱۹-۲۶.
آب خاکستری، راهکاری برای مقابله با کمبود آب، دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری، دانشگاه تبریز، اردیبهشت ۱۳۹۵٫
بررسی سطح آگاهی و عملکرد کاربران دستگاههای آب شیرین کن خانگی در شهر قم، محمد فهیمی نیا، علی ابراهیمی، علیرضا امیدی اسکویی، حسن بختیاری، همایش ملی آب پاک، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباس پور، تهران، ۱۳۸۹٫
بررسی تغییرات جمعیتی سودوموناس آئروجینوزا در شبکه‌های آب قم، اولین همایش تازه‌های‌های میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، ۱۳۸۴٫

سایر فعالیت‌ها:

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین استان قم
عضو انجمن علمی خوردگی ایران
عضو انجمن علمی محیط زیست ایران
پژوهش و تحقیق در خصوص شبکه‌های آب قم و خوردگی میکروبی در تاسیسات فاضلاب، آب و فاضلاب و محیط زیست
حضور در نشست‌ها و همایش‌های علمی و ارائه سخنرانی‌های کلیدی تخصصی در مباحث آب و فاضلاب

سوابق مدیریتی و اجرایی:

۱۵ سال سابقه اجرایی در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی در شرکت آب و فاضلاب استان قم
۱۰ سال عضویت در شورای اسلامی شهر قم
مدرس دانشگاه قم و دانشگاه علوم پزشکی قم
مشارکت در امور تحقیق، توسعه و تولید محصولات بیوتکنولوژی(پروژه ملی)
مشاور شرکت شهرکهای صنعتی استان قم
پژوهشگر در حوزه محیط زیست
مدیر کنترل کیفی شرکت زیست فناور سبز (محصولات بیولوژیک)، ۱۳۸۴-۱۳۸۲
عضو شورای پژوهشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه قم، (۱۳۸۹-۱۳۸۷)
عضو شورای پژوهشی مرکز آلاینده‌های زیست محیطی استان قم، دانشگاه علوم پزشکی، سال ۱۳۹۰-۱۳۸۸
عضو شورای سازمان پسماند شهرداری قم، ۱۳۸۹ تا کنون
رییس کمیته بهداشت و محیط زیست شورای شهر قم، ۱۳۹۰ تا کنون