معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره پنجم؛ سید محمد آتش زر
معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره پنجم؛ سید محمد آتش زر
.

نام: سید محمد
نام خانوادگی: آتش زر
سمت: عضو شورا و رئیس شورای اسلامی استان قم

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد – تحصیلات حوزوی (خارج فقه و اصول)
رشته تحصیلی:علوم سلولی و ملکولی – میکروبیولوژی
پست الکترونیکی: smatashzar@qom.ir
وب سایت: www.matashzar.ir

سوابق مدیریتی و اجرایی:
مسئولیت حزب جمهوری اسلامی شهرستان بناب در سالهای ۵۹ تا۶۰
هجرت به کردستان
مسئول انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم به مدت ۴ سال
رئیس دبیرستان معلم قم
کارشناس مسئول انجمن اولیا و مربیان اداره کل استان قم
مسئول بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشکده علوم
مسئول تبلیغات امور تریبتی آموزش و پرورش مهاباد سالهای ۱۳۶۰-۱۳۶۱
مدت ۱۶ ماه حضور در جبهه های نور علیه ظلمت و افتخار همسنگری با شهید عالی مقام باکری
ورود به آموزش و پرورش در سال ۱۳۵۸
عضو اولین دوره شورای اسلامی شهر مقدس قم
مسئول کمیسیون برنامه و بودجه و خزانه دار اولین دوره شورای اسلامی شهر مقدس قم
رئیس شورای اسلامی شهر مقدس قم در اولین دوره
نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون ماده صد،شورای معین دانشگاه علمی کاربردی شهرداری قم
عضو شورای برنامه ریزی و توسعه استان
عضو هیات امنای کتابخانه های عمومی استان قم
مشاوره امور ایثارگران شورای اسلامی شهر قم
رئیس شورای اسلامی شهرستان در دومین دوره
رئیس شورای اسلامی استان در دومین دوره
پنج دوره عضو شورای اسلامی شهر قم