معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره پنجم؛ مجید اخوان
معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره پنجم؛ مجید اخوان
.

نام : مجید
نام خانوادگی : اخوان
سمت : رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مقدس قم

تحصیلات:
کارشناسی اقتصاد نظری
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

سوابق:
عضو دوره سوم شورای اسلامی شهر مقدس قم
مشاور شورا در دوره چهارم
بازرس و کارشناس اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری ۱۳۷۱تا ۱۳۷۴
مدیر عامل اتحادیه تعاونی فرش دستباف روستایی استان قم و رییس هیات مدیره و بازرس اتحادیه مرکزی کشوری ۱۳۷۵تا ۱۳۹۵
عضو هیت مدیره منظقه ویژه اقتصادی سلفجگان
مشترکت در تدوین سند راهبردی شهرداری قم
مدرس رشته های فنی جهاد سازندگی (فرش و … )