معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره پنجم؛ سید مجتبی سبحانی ثابت
معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره پنجم؛ سید مجتبی سبحانی ثابت
.

نام :سید مجتبی
نام خانوادگی: سبحانی
سمت : رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر مقدس قم

تحصیلات:
کارشناسی مدیریت صنعتی از دانشگاه شهید بهشتی تهران
کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه شهید بهشتی

سوابق:
عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان قم
شهردار منطقه ۴ قم
مدیر بازرسی شهرداری قم
معاون اداری و مالی و جانشین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان قم
رئیس حوزه و جانشین مدیر کل امور جانبازان استان قم
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی و علمی کاربردی