معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره پنجم؛ حسن مالکی نژاد
معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره پنجم؛ حسن مالکی نژاد
.

نام :حسن
نام خانوادگی:مالکی نژاد
سمت :رئیس کمیسیون فرهنگی ،ورزشی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم

تحصیلات:
کارشناسی ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد شناخت اندیشه های امام خمینی (ره)

سوابق:
معاونت آموزشی دبیرستان هدایتی
مدیریت پیش دانشگاهی هدایتی
مدیریت مجتمع آموزشی هدایتی
معاونت فرهنگی و تربیتی آموزش و پروش ناحیه یک
بزگزاری اردوهای راهیان نور از دانشگاه تهران و قم از سال ۱۳۷۲ تا کنون
همکاری در امور فرهنگی مرکز اسلامی هامبورگ آلمان از سال ۱۳۷۸ الی ۱۳۹۳ و همچنین مرکز وین
مدیریت کاروانهای حج عمره و مدیریت ثابت هتل های مکه و مدینه از سال ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۰