معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره پنجم؛ حسن طلایی
معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره پنجم؛ حسن طلایی

.

نام:حسن

نام خانوادگی: طلائي

سمت : عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر

 

مدرك تحصيلي:

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسي

نایب رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم

عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم

عضو کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم

عضو کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها

عضو کمیسیون بند ۲۰ ماه ۵۵ قانون شهرداری ها

ناظر شورا درسازمانهای میادین،اتوبوس رانی، کشتارگاه و تاکسی رانی

مدرس دانشگاه آزاد و پيام نور

نوسينده كتاب درخصوص تعليق اجراي مجازات و تغييرات آن در ادوار مختلف قانون گزاري

چاپ دو مقاله در مجله ISI(عنوان مقاله:تعليق اجراي مجازات و حقوق شهروندي)

هفت سال عضو شوراي حل اختلاف دادگستري شهرستان قم(حقوقي،جزايي،خانواده،به عنوان سمت رئيس شعبه)

عضو علي البدل دوره ي چهارم شوراي اسلامي شهر قم