معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره پنجم؛ حسن طلایی
معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره پنجم؛ حسن طلایی
.

نام:حسن

نام خانوادگی: طلائی

سمت : عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر

 

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

نایب رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم

عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم

عضو کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم

عضو کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها

عضو کمیسیون بند ۲۰ ماه ۵۵ قانون شهرداری ها

ناظر شورا درسازمانهای میادین،اتوبوس رانی، کشتارگاه و تاکسی رانی

مدرس دانشگاه آزاد و پیام نور

نوسینده کتاب درخصوص تعلیق اجرای مجازات و تغییرات آن در ادوار مختلف قانون گزاری

چاپ دو مقاله در مجله ISI(عنوان مقاله:تعلیق اجرای مجازات و حقوق شهروندی)

هفت سال عضو شورای حل اختلاف دادگستری شهرستان قم(حقوقی،جزایی،خانواده،به عنوان سمت رئیس شعبه)

عضو علی البدل دوره ی چهارم شورای اسلامی شهر قم