از تحلیف عضو جدید تا اعمال تخفیف عوارض برای طرح نهضت مسکن
از تحلیف عضو جدید تا اعمال تخفیف عوارض برای طرح نهضت مسکن
در چهلمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم موضوعات و لوایح مختلفی ازجمله تخفیف مؤسسات فرهنگی، تخفیف عوارض طرح نهضت مسکن، قرارداد دریافت عوارض پسماند و... مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، چهلمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم امروز با حضور دکتر اسلامی رئیس شورای اسلامی شهر، دکتر سقائیان نژاد شهردار، معاونان شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر قم در سالن جلسات ساختمان شهید باکری این شورا برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، مراسم تحلیف مجید اخوان عضو علی‌البدل شورای اسلامی شهر قم به عنوان عضو جانشین برگزار شد و اخوان که سابقه چندین دوره حضور در شورای شهر قم در ادوار گذشته را در کارنامه خود دارد، سوگند یاد کرد.

رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم در ادامه این جلسه، اخذ مجوز ۵۰ درصد کاهش عوارض صدور پروانه با محاسبه سال ۱۴۰۰ و پرداخت مابقی بدهی به تقسیط یک‌ساله یک موسسه فرهنگی و اجتماعی را مطرح کرد که این لایحه با موافقت اعضا مورد موافقت قرار گرفت.

اخذ مجوز عدم دریافت مبلغ عوارض اضافه ارزش حاصل از کاربری با انتفاع بیشتر نسبت به مسکونی متعلق به یک واحد آموزشی، دومین لایحه این جلسه بود که پس از توضیحات رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه و تبادل آرا بین اعضای شورای شهر قم، با اکثریت آرا تصویب شد.

در ادامه این جلسه، اخذ مجوز ۲۵ درصد کاهش عوارض صدور پروانه ساختمانی بر مبنای تعرفه سال ۱۴۰۰ و پرداخت باقی‌مانده بدهی طی ۶ قسط بابت پلاک ثبتی متعلق به اداره کل راه و شهرسازی قم نیز پس از توضیحات کمیسیون تخصصی مورد موافقت قرار گرفت.

لایحه اعمال تخفیف ۳۰ درصدی برای آماده‌سازی اراضی ۲۲ هکتاری پردیسان جهت احداث مسکن عمومی، لایحه بعدی چهلمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم بود که در نهایت اعضا با اعمال ۴۰ درصدی تخفیفات به خاطر انتفاع عمومی شهروندان با آن موافقت نمودند.

در ادامه جلسه، لایحه اخذ مجوز توافق منعقده بین شهرداری قم و موسسه آل البیت شهر نجف اشرف، به دلیل عدم اقناع اعضای شورای شهر از توضیحات رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری، به کمیسیون تخصصی خود عودت داده شد.

اخذ مجوز واگذاری پلاک ثبتی به متراژ ۹۰ مترمربع زمین به یک موسسه فرهنگی تحقیقاتی با حفظ مالکیت شهرداری قم، نیز لایحه عودت داده‌شده دیگر این جلسه به کمیسیون تخصصی برای بررسی‌های بیشتر بود.

در بخش پایانی این جلسه لایحه اخذ مجوز اجرای قرارداد وصول بهای خدمات مراکز صنفی اتاق اصناف توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم پس از توضیحات رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر قم، تصویب شد.

همچنین بررسی اخذ مجوز اعمال نرخ‌های ترمیم نوار حفاری در سال ۱۴۰۰ نیز به جلسه چهل و یکم شورای اسلامی شهر قم موکول شد.