مردمی شدن مهم‌ترین رکن تاثیرگذاری فعالیت‌های فرهنگی است
مردمی شدن مهم‌ترین رکن تاثیرگذاری فعالیت‌های فرهنگی است
مسئول موسسه مطاف عشق گفت: مردمی کردن فعالیت‌های حوزه ایثار و شهادت حلقه مفقوده اثرگذاری اقدامات فرهنگی در جامعه است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، کاظمی در جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم که با موضوع ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد، اظهار داشت: مردمی کردن فعالیت‌های حوزه ایثار و شهادت حلقه مفقوده اثرگذاری اقدامات فرهنگی در جامعه است.

وی با بیان اینکه مردمی کردن اقدامات فرهنگی با مجری‌گری سازمان‌های مردم‌نهاد در اقدامات فرهنگی متفاوت است، تصریح کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد باید مسئول بسیج کردن و سوق دادن مردم برای اقدامات فرهنگی باشند و این مؤسسات به پیمانکار فعالیت‌های فرهنگی تبدیل نگردد.

مسئول موسسه مطاف عشق با تاکید دوباره بر اهمیت مردمی کردن فعالیت فرهنگی و نوآوری اجتماعی، ابراز کرد: برای موفقیت در فعالیت‌های فرهنگی باید به دنبال راهکارهای علمی بود و پایان‌نامه‌های دانشگاهی را بر همین اساس تدوین کرد تا زیرساخت و تئوری‌های اولیه جهت نوآوری اجتماعی فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه در نوآوری اجتماعی همان‌گونه که مساله مورد نظر عموم مردم و اجتماع است، ابزار کار نیز باید اصل اجتماع باشد، گفت: برای تاثیرگذاری و جریان سازی فعالیت‌های فرهنگی از تبدیل مؤسسات به ابزار و سازمان جلوگیری به عمل آید.