دکتر اسلامی رئیس ماند و مهندس امراللهی سخنگو شورای شهر قم شد
دکتر اسلامی رئیس ماند و مهندس امراللهی سخنگو شورای شهر قم شد
با برگزاری انتخابات سالانه شورای اسلامی شهر قم اعضای هیات رئیسه جدید آن مشخص شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، با برگزاری انتخابات سالانه شورای اسلامی شهر قم، دکتر حسین اسلامی به مدت یک سال دیگر به عنوان رییس شورای اسلامی شهر قم انتخاب شد.

همچنین در قالب این انتخابات مهندس محمود مسگری نایب رییس شورای اسلامی شهر قم نیز در همین جایگاه‌ باقی ماند.

نرجس نیازمند منشی کنونی شورای شهر قم نیز به مدت یک سال دیگر به فعالیت خود ادامه خواهد داد و مهندس معصومه آمره نیز منشی دوم و جدید شورای اسلامی شهر قم انتخاب شد.

همچنین‌ مهندس روح اله امرالهی نیز در قالب انتخابات سالانه شورای شهر قم به عنوان سخنگوی جدید و جایگزین محسن محرری شد.