اساسنامه سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم تصویب شد
اساسنامه سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم تصویب شد
در جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم، اساسنامه سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری با انحلال سازمان زیباسازی و ادغام آن در سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهری، تصویب شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، پنجاه و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم به ریاست حسین اسلامی و با حضور معاونان شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر قم در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد.

بررسی اساسنامه سازمان در حال تأسیس سیما و منظر و فضای سبز مهم‌ترین دستور کار این جلسه بود که در قالب آن، اعضای شورای اسلامی شهر با کلیات آن جهت ادامه فرآیند ادغام و تأسیس سازمان جدید موافقت کردند.

بومی‌سازی وظایف و رسالت‌ها، افزایش شفافیت و راندمان کاری و چابک سازی اداری از اهداف مهم تأسیس سازمان سیما و منظر و فضای سبز بود.

بر اساس اساسنامه مورد تأیید اعضای شورای اسلامی شهر قم، سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهرداری قم در قالب ماده ۸۴ به فعالیت خواهد پرداخت.

در ادامه این جلسه، چند لایحه در خصوص توافقات بین شهرداری و شهروندان پس از توضیحات کمیسیون تخصصی شهرسازی و معماری به تصویب رسید.