انتقاد از بی‌توجهی به دغدغه شهرداری‌ها در قانون درآمدهای پایدار
انتقاد از بی‌توجهی به دغدغه شهرداری‌ها در قانون درآمدهای پایدار
صابری رییس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم گفت: دغدغه‌های شهرداری‌ها در قانون جدید درآمدهای پایدار و مدیریت یکپارچه شهری مورد توجه قرار نگرفته است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، حسین صابری در جلسه کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم، با اشاره به قانون جدید درآمدهای پایدار شهرداری‌ها اظهار داشت: در قالب این قانون تکالیف شهرداری‌ها بیشتر می‌شود، درحالی‌که درآمد و تأمین منابع افزایش نمی‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: باوجوداینکه در قالب درآمد پایدار یک حساب خزانه استانی افتتاح می‌شود، اما نحوه هزینه کرد و وصول درآمدها محل ابهام و نگرانی دارد و منابع دیده‌شده محل تأمل دارد و این قانون شهرداری‌ها را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.

رییس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم گفت: قانون مدیریت یکپارچه شهری در کنار قانون درآمدهای پایدار، فعالیت‌های شهرداری را قفل و چالش‌های اساسی به وجود خواهد آورد.