آدرس : قم / میدان امام – بلوار کارگر – بعد از زیرگذر – ساختمان شهید باکری
تلفن : پیش شماره (۰۲۵) ۳۸۸۴۰۴۰۱ – ۳۸۸۴۰۴۰۰ – ۳۸۸۴۰۸۸۵ – ۳۸۸۴۰۸۸۶
رایانامه : QomShoraaΦGmail.com