جمعه, ۴ مهر , ۱۳۹۹ Friday, 25 September , 2020
نهضت آسفالت برگ زرینی در تدام خدمات به مردم شریف قم 22 شهریور 1399
عضو هیئت رئیسه شورای شهر قم خبر داد:

نهضت آسفالت برگ زرینی در تدام خدمات به مردم شریف قم

حسن طلایی عضو هیئت رئیسه شورای شهرقم با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در ساماندهی معابر در سال 1399 اظهار داشت: ساماندهی معابر شهری یکی از رویکردهای مورد توجه مدیریت شهری در سال 1399 می باشد.

بازگشت سرمایه‌های اجتماعی با راه اندازی پروژه‌های تفریحی در قم 22 شهریور 1399
رئیس کمیسیون برنامه‌ و بودجه شورای شهر قم:

بازگشت سرمایه‌های اجتماعی با راه اندازی پروژه‌های تفریحی در قم

اخوان رئیس کمیسیون برنامه بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر قم با اشاره به این مهم که راه اندازی پروژه‌های تفریحی در قم موجب بازگشت سرمایه‌های اجتماعی در شهر خواهد شد، اظهار داشت: توجه به سرمایه گذاران بخش خصوصی باید مورد توجه باشد.

مصوبات جلسه یکصدوچهل و ششم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 15 شهریور 1399

مصوبات جلسه یکصدوچهل و ششم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدوچهل و ششمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیست و ششم خرداد ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدوچهل و پنجم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 15 شهریور 1399

مصوبات جلسه یکصدوچهل و پنجم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدوچهل و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ دوازدهم خردادماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدوچهل و چهارم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 15 شهریور 1399

مصوبات جلسه یکصدوچهل و چهارم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدوچهل و چهارمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیست و نهم اردیبهشت ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدوچهل و سوم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 15 شهریور 1399

مصوبات جلسه یکصدوچهل و سوم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدوچهل و سومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیست و دوم اردیبهشت ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.