سه شنبه, ۱۹ آذر , ۱۳۹۸ Tuesday, 10 December , 2019
  • تسهیلات بانکی بافت فرسوده باید ۵۰درصد ساخت واحد باشد 18 آذر 1398

    رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری :
    تسهیلات بانکی بافت فرسوده باید ۵۰درصد ساخت واحد باشد

    محرری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم گفت: انگیزه کلی در بافت فرسوده پایین است و باید هم دولت و هم مدیریت شهری اقدامات موثرتر و بیشتری را برای ایجاد تحرک در بافت فرسوده قائل شوند.

مصوبات جلسه یکصدوشانزدهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 16 آذر 1398

مصوبات جلسه یکصدوشانزدهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدوشانزدهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ سیزدهم آبان ماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدوپانزدهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 16 آذر 1398

مصوبات جلسه یکصدوپانزدهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدوپانزدهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیست و نهم مهر ماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدوچهاردهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 16 آذر 1398

مصوبات جلسه یکصدوچهاردهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدوچهاردهمن جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ هشتم مهر ماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدوسیزدهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 16 آذر 1398

مصوبات جلسه یکصدوسیزدهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدودوازدهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ هشتم مهرماه ماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدودوازدهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 16 آذر 1398

مصوبات جلسه یکصدودوازدهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدودوازدهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ ششم مهرماه ماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

ورودی های شهر به مرور ساماندهی می شوند 13 آذر 1398
رئیس شورای اسلامی شهر قم:

ورودی های شهر به مرور ساماندهی می شوند

رئیس شورای اسلامی شهر قم گفت: در حال حاضر ورودی استان از سوی جعفریه در حال ساماندهی و اجرا است و در آینده هم ورودی سمت اراک ساماندهی خواهد شد البته این ورودی دارای پیچیدگی ها خاصی است که در آینده نزدیک شروع خواهد شد.