اختتامیه جشنواره ایده های فناورانه همراه با برگزاری نمایشگاه شرکت های دانش بنیان و مدیریت شهری - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم