بازدید از بیمارستان های شهداء و امام رضا(ع) قم به مناسبت روز پرستار - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم