بازدید از بیمارستان های شهداء و امام رضا(ع) قم به مناسبت روز پرستار | شورای اسلامی شهر مقدس قم