بازدید اعضای شورای اسلامی شهر قم از روند خدمت رسانی نوروزی، اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم