بازدید رئیس شورای اسلامی شهر قم از آماده سازی موکب سیدالشهداء(ع) قرارگاه مردمی اربعین استان قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم