بازدید رئیس کمیسیون خدمات شهری از آماده سازی موکب های مسیر جمکران | شورای اسلامی شهر مقدس قم