بهره برداری از پیاده‌راه آیت‌الله مرعشی نجفی(ره) - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم