تجدید میثاق اعضای شورای اسلامی شهر قم با آرمان های شهداء دفاع مقدس | شورای اسلامی شهر مقدس قم