تجدید میثاق اعضای شورای اسلامی شهر قم با آرمان های شهداء دفاع مقدس - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم