تجلیل از آتش نشانان نمونه در جلسه رسمی شورای شهر قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم