تجلیل از پرستاران نمونه در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم