تصویب لایحه بودجه ۱۳۹۸ شهرداری قم با حضور مدیران استانی - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم