تقدیر از خادمان مردمی اربعین حسینی در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم