تقدیر از پزشکان استان قم به مناسبت روز پزشک در جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم