تقدیر اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم و مدیران شهری از خدمات شبانه‌روزی آتش‌نشانان - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم