جلسه برسی و تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری کلانشهر قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم