جلسه کمیسیون فرهنگی شورای شهر قم با موضوع گرامیداشت روز قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم