جلسه کمیسیون فرهنگی شورای شهر قم با موضوع گرامیداشت روز قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم