حضور نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم در شصت و ششمین اجلاس مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان ها - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم