دیدار اعضای شورای اسلامی شهرمقدس قم با دکتر زاکانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی | شورای اسلامی شهر مقدس قم