دیدار اعضای شورای اسلامی شهرمقدس قم با خانواده شهید محمد امین بیروتی - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم