دیدار اعضای شورای اسلامی شهرمقدس قم با خانواده شهید محمد امین بیروتی | شورای اسلامی شهر مقدس قم