دیدار اعضای شورای اسلامی شهر اراک با رئیس کمیسیون خدمات شهری - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم