دیدار اعضای شورای اسلامی شهر اراک با رئیس کمیسیون خدمات شهری | شورای اسلامی شهر مقدس قم