دیدار اعضای شورای اسلامی شهر با رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم