دیدار اعضای شورای اسلامی شهر قم با خانواده شهیدان باصری - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم