دیدار اعضای شورای اسلامی شهر قم با خانواده شهیدان باصری | شورای اسلامی شهر مقدس قم