دیدار اعضای شورای اسلامی شهر قم با خانواده شهید عایدی - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم