دیدار اعضای شورای اسلامی شهر قم با خانواده شهید عایدی | شورای اسلامی شهر مقدس قم