دیدار اعضای شورای اسلامی شهر قم با رئیس کل دادگستری استان قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم