دیدار اعضای شورای اسلامی شهر قم با رئیس کل دادگستری استان قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم