دیدار اعضای شورای اسلامی شهر قم با مادر شهیدان زین الدین - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم