دیدار اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم با شیخ عبدالله الدقاق نماینده آیت الله شیخ عیسی قاسم در ایران - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم