دیدار اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم با آیت الله سعیدی - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم