دیدار اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم با نمایندگان مردم شریف قم در مجلس شورای اسلامی - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم