دیدار نوروزی اعضای شورای اسلامی شهرقم با رئیس مجلس شورای اسلامی | شورای اسلامی شهر مقدس قم