دیدار نوروزی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم با دکتر امیرآبادی؛ نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم