دیدار نوروزی رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر قم با تولیت مسجد مقدس جمکران - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم