رونمایی از تابلوی ۴۰ معبر شهری مزین به نام شهدا - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم