رونمایی از پوستر روز قم در یازدهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم