رونمایی از کتاب «مدیریت روسازی در عصر حاضر» در جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم