زمینه‌های همکاری مدیریت شهری قم و پارک علم و فناوری بررسی شد - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم